Jacht J-80

24 kwietnia 2018r.

Prototypem był EOS, chyba nigdy nie zbudowany, albo według tej dokumentacji wykonano bydgoski jacht s/y EUROS. Trudno to stwierdzić z całą pewnością, gdyż jacht zatonął 12 sierpnia 1984 r. brak więc możliwości weryfikacji tego faktu.

W książce  “Eurosem na HORN”, autorzy Kaszowski i Urbanyi jednym zdaniem wspominają, że kolejarze  zaczęli budować jacht, zanim projekt trafił do “władz” ówczesnego PZŻ, co podobno miało budowę zatrzymać do czasu wprowadzenia zmian. Czy je wprowadzono, czy tez pozostał oryginalnym projektem trudno ustalić. Jeśli wprowadzono jakieś zmiany, to kolejne jachty s/y Freya i s/y Alf powstały w oparciu o inną dokumentację.

W 1977 r. zlecono przeprojektowanie konstrukcji Panu Juliuszowi Strawińskiemu. Celem było usunięcie wad stateczności, podniesienie pokładu dziobowego i rufowego. Przy okazji Pan Juliusz Strawiński wprowadził kilka bardzo korzystnych dla jachtu zmian. Podniesienie pokładu rufowego powodowało zmianę wymiaru pionowego pawęży. Stała się pewnie wysoka i niekształtna. Znając wrażliwość estetyczną Pana Juliusza (obecnie jest jednym z najbardziej znanych na świecie projektantów “superjachtów”) zmienił przy okazji kształt rufowej części  poprzez poszerzenie pokładu. W okolicach rufy zmienił się wymiar z 1200 mm do 2114 mm mierząc po pokładzie. Poza zachowaniem proporcji nowej pawęży zyskał na przestrzeni pod achterpokładem. Pracując nad cyfrową wersją projektu nie sposób nie zauważyć zmian w obszarze podwodzia.

Oryginalny projekt jachtu EOS.

Na wyżej widocznym rysunku widać kąt pomiędzy dwoma dolnymi płatami poszycia kadłuba.

Poniżej rysunek wykonany na podstawie dokumentacji z 1977r

Projekt zdygitalizowany na podstawie dokumentacji wykonanej przez Juliusza Strawińskiego oraz pomiarów jachtu s/y Freya

Różnice kształtu dna widać na pierwszy rzut oka. Zagęszczenie linii wynika z faktu użycia przekrojów wręgowych budowlanych, na projekcie jachtu Eos widać wręgi teoretyczne.

Jacht s/y Freya powstał według starej dokumentacji. Ma wąską rufę.

W dniu dzisiejszym zakończono prace projektowe niezbędne do odbudowy kadłuba z użyciem współczesnych technologii.

Przy okazji jeśli ktoś chciałby zapoznać się z danymi hydrostatycznymi:

Design hydrostatics report 24042018

Hydrostatics report 24042018

Współcześnie powstający projekt jest bardzo dokładny. Jednocześnie pozbawiony emocjonalnego i twórczego składnika  człowieka. Poniżej jeden z rysunków wykonanych w projekcie jachtu Eos. Takich pięknych detali w projekcie jest mnóstwo. Dopracowanie detali uwzględniające nie tylko aspekt praktyczny ale także estetyczny.

Wręg 2, widok od rufy.      Jacht Eos. J-80.       proj. Kujawa i Szymańda 1966r.